Các công việc tương tự

Công ty TNHH HR Career Vietnam
20,000,000 - 25,000,000
Bắc Ninh
14/01/2023
Công ty TNHH HR Career Vietnam
35.000.000
Bắc Ninh
07/01/2023
Công ty TNHH HR Career Vietnam
12,000,000 vnd
Bắc Ninh
10/11/2022
Công ty TNHH HR Career Vietnam
25,000,000 - 30,000,000
Bắc Ninh
21/10/2022
Công ty TNHH HR Career Vietnam
17 - 20 triệu
Bắc Ninh
29/09/2022
Công ty TNHH HR Career Vietnam
2000 USD
Bắc Ninh
29/09/2022
Công ty TNHH HR Career Vietnam
40 triệu
Bắc Ninh
29/09/2022
Công ty TNHH HR Career Vietnam
30 - 35 triệu
Bắc Ninh
30/08/2022
Công ty TNHH HR Career Vietnam
11 - 15 triệu
Bắc Ninh
05/06/2022
Công ty TNHH HR Career Vietnam
Từ 10 - 18 triệu
Bắc Ninh
05/06/2022

VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ

VIỆC LÀM THEO ĐỊA ĐIỂM

0888 559 699